Już niedługo konta wszystkich twórców platformy Reach a Blogger przejdą proces ponownej oceny i weryfikacji, której dokona nasz zespół. Kluczową informacją jest to, że zmienia się dotychczasowy system określania RaB Score. Więcej na ten temat dowiecie się z wpisu poniżej. Przy okazji będziemy weryfikować nieaktualne screen shoty statystyk i niedziałające blogi, vlogi i kanały social.

 

RaB Score został stworzony przez nas by pomóc Reklamodawcom ocenić atrakcyjność oferty Influencera. Nie jest to jedyne kryterium decyzyjne, bo Klienci kierują się również swoimi własnymi preferencjami. Ale jest to drugie obok oceny nasze kryterium wspierające proces decyzyjny Reklamodawcy. Dla przypomnienia Ocena jest wyrażana w postaci 0-5 gwiazdek i jest wynikiem ocen Reklamodawców po zrealizowanych wcześniej współpracach. W RaB Score zaopatrzone są oferty influencerów, którzy mają na koncie współprace oraz tacy, którzy jej jeszcze przez naszą platformę nie zrealizowali.

 

Więc przystępujemy do ponownego określenia RaB Score dla wszystkich ofert influencerskich. Temu procesowi zostanie poddanych ponad 5700 ofert! W ciągu roku odkąd został wprowadzony RaB Score wyciągnęliśmy pewne wnioski z działania tego wskaźnika. Podejmując decyzję o aktualizacji kryteriów RaB Score wzięliśmy też pod uwagę komentarze Twórców i Reklamodawców.

 

Od tej pory w procesie ponownego określania RaB Score wyróżniać będziemy podział na: blogi webowe, konta Instagram i Facebook, konta Twitter i Linkedin oraz konta Youtube, TikTok i Snapchat. W zależności od wymienionych kategorii, oceniane będą konkretne obszary wraz z ich wagą procentową. Wyliczona średnia ważona da ocenę końcową w skali 0-10, gdzie 10 świadczy, że zdecydowanie polecamy współpracę z blogerem, a 0, że odradzamy.

 

Oto nowe kryteria określania RaB Score.

 

Blogi webowe:
Wygląd template: 10%
Content zdjęciowy i video: 25%
Content pisany: 15%
Zasięg: 25%
Jakość statystyk: 10%
Pozycja w branży: 5%
Cena: 10%

 

Instagram i Facebook:
Content zdjęciowy i video: 35%
Content pisany: 10%
Zasięg: 20%
Engagemenet rate: 10%
Jakość statystyk: 10%
Pozycja w branży: 5%
Cena: 10%

 

Twitter i LinkedIn:
Content zdjęciowy i video: 20%
Content pisany: 25%
Zasięg: 20%
Engagemenet rate: 10%
Jakość statystyk: 10%
Pozycja w branży: 5%
Cena: 10%

 

YouTube, TikTok, Snapchat:
Content video i zdjęciowy: 45%
Zasięg: 20%
Engagemenet rate: 10%
Jakość statystyk: 10%
Pozycja w branży: 5%
Cena: 10%

 

Poniżej krótkie omówienie zaktualizowanych kryteriów Rab Score.

? Cena – uwaga, tu spora zmiana! Od teraz cena współpracy oferowana przez twórcę stanowi tylko 10% w RaB Score. Wcześniej waga tego kryterium wynosiła 30%. Skąd taka zmiana? Naszą intencją jest osłabienie presji na konkurencję cenową na platformie. Wasze oferty i tak są już atrakcyjne cenowo dla Reklamodawców. Naszą intencją jest kierowanie Twórców na konkurowanie jakością, a nie ceną, o czym pisaliśmy już wcześniej, między innymi w tej publikacji.
? Content (pisany, zdjęciowy i video) – cenimy jego jakość, oryginalność, kreatywność, estetykę, ale także systematyczność publikacji.
? Zasięg – oceniamy go na podstawie UU (unikalnych użytkowników) w przypadku blogów i followersów, fanów i subskrybentów w przypadku kanałów social media. Zasięgi weryfikujemy na podstawie screen shotów statystyk oraz w wybranych przypadkach na podstawie wyników z narzędzi SEMrush, Social Blade, SimilarWeb i innych. Mamy na uwadze, że użytkownicy działający w niszach branżowych, jak choćby branża B2B, marketingowa, wąskie specjalizacje tematyczne, itp., mogą mieć trudności z pozyskaniem większej społeczności, dlatego każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. Cenimy, podobnie jak Reklamodawcy, również mniejsze, wyspecjalizowane społeczności.
? Engagement rateocena zaangażowania (polubień/komentarzy/udostepnień) osób obserwujących /subskrybujących profil Twórcy w stosunku do wielkości jego profilu.
? Jakość statystyk – zależna od ilości załączonych statystyk oraz ich aktualności. Prawidłowe statystyki to screen shoty: za ostatni miesiąc, przedostatni miesiąc i za ostatni rok. Im pełniejsze i bardziej aktualne tym wyższa ocena w tej kategorii.
? Pozycja w branży – zależna od stopnia rozpoznawalności Twórcy w danej branży, dorobku i wkładu w daną branżę.
? Wygląd template (tylko w przypadku blogów webowych) – oceniamy estetykę, jakość, responsywność, obserwujemy czy są bugi i jakiego rodzaju.

 

Wszystko to w ostateczności przekłada się na zaktualizowaną ocenę RaB Score.

Proces aktualizacji RaB Score właśnie się rozpoczął i zajmie kilka miesięcy. Prosimy Was o cierpliwość, mamy do oceny ponad 5700 ofert! Zawsze możesz sprawdzić swój aktualny RaB Score tutaj.

 

Jeśli chcecie docelowo zwiększyć ilość współprac dbajcie o jakość prowadzonych profili. Im wyższy RaB Score i Ocena, tym więcej szans na jakościowe współprace, których Wam i sobie szczerze życzymy!

 

Podczas aktualizacji RaB Score zrobimy okresowy przegląd ofert i aktualizację bazy platformy Reach a Blogger.

? Sprawdzimy poprawność działania strony/profilu społecznościowego. Będziemy dezaktywować profile z linkami przekierowującymi na niedziałające strony.
? Właściciele kont społecznościowych, którzy nie umieścili na nich żadnego wpisu w przeciągu tego roku, a zatem od 01.01.2019, będą mieli wyłączone profile na naszej platformie.
? Właściciele kont społecznościowych z liczbą UU, fanów, followersów, subskrybentów <500, zostaną w najbliższym czasie mailowo poinformowani o ryzyku wyłączenia ich ofert na platformie Reach a Blogger, jeżeli do końca tego roku, tj. 31.12.2019, nie zgromadzą wymaganej liczby minimum min. 500 UU, followersów, fanów, subskrybentów.
?Twórcy, którzy nie mają zamieszczonych na platformie aktualnych statystyk lub nie mają dodanych ich wcale, zostaną mailowo poproszeni o ich zamieszczenie bądź aktualizację. Docelowo oferty bez statystyk lub z nieaktualnymi statystykami będą wyłączane.