5 września 2018 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. W jej trakcie reprezentanci ponad 20 firm z całej Polski odebrali certyfikaty przyznawane najbardziej innowacyjnym i rozwojowym przedsiębiorstwom, które swoje modele biznesowe opierają na inwestowaniu w wiedzę, innowacyjność i kapitał ludzki.

 

“Przedsiębiorstwo Przyszłości” to Ogólnopolski Program, w którym Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC – organizatorzy Programu – certyfikują firmy cechujące się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Od 2013 roku prestiżowe certyfikaty „Przedsiębiorstwo Przyszłości” zdobywają corocznie liderzy rynku, do których w tym roku dołączyła platforma REACHaBLOGGER. Laureatami programu są firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników oraz rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim.

 

W tegorocznej Gali brali udział menadżerowie certyfikowanych firm, naukowcy, dziennikarze oraz członkowie Kapituły Konkursu pracującej pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta z Uniwersytetu Śląskiego. Podczas analizy zgłoszeń Kapituła Konkursu zwraca uwagę na sposób w jaki firma wspiera swoich pracowników, czy firma wdraża innowacyjne rozwiązania, nowatorskie produkty oraz, czy podejmuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.