Coraz częściej influencerzy podejmują współpracę z markami. Czy są z niej usatysfakcjonowani? Jak ją oceniają? 

 

Wraz z Nowy Marketing przeprowadziliśmy badanie satysfakcji influencerów ze współpracy z markami. Oprócz platformy Reach a Blogger, w badaniu brały udział również inne podmioty. Ankieta zawierała 12 pytań i wzięło w niej udział 248 influencerów. Odpowiedzi zbierane były w okresie od 21.06.17 do 6.08.17.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badania i tego, jak ReachaBlogger jest przez blogerów oceniany. Cieszy nas również fakt, że blogerzy ze wszystkich platform w większości są zadowoleni ze współpracy z Klientami. Potwierdzenie tych słów możemy znaleźć w wynikach niniejszego badania.

 


Aż 73% zrzeszonych u nas blogerów jest zadowolonych z udziału w naszej platformie. To 12 punktów procentowych więcej niż średnia dla pozostałych platform i sieci ujętych w badaniu.
 

Aż 81% respondentów w całościowym badaniu ocenia współpracę z markami pozytywnie – w skali od 1 do 10 zaznaczyli co najmniej ocenę 5 lub wyżej.

49% zrzeszonych w Reach a Blogger twórców internetowych ocenia współpracę z markami w skali 1-10 na 9-10 punktów, gdzie średnia dla pozostałych w badaniu wynosi 20% – to bardzo znacząca przewaga i duży powód do satysfakcji dla nas i naszych klientów.

 


Ze wszystkich 248 influencerów, aż 198 ankietowanych uważa, że efektywność ich działań przeprowadzanych dla Klientów można w krótkim czasie przeliczyć na konkretne zyski dla firmy.
 

Większość ankietowanych odpowiedziało również, że ich działania w celu promocji produktów i usług mają realny wpływ na odbiorców. Uważają, że są w stanie skłonić swoich obserwatorów do zapoznania się z marką i zakupu ich produktów.

 


64% respondentów uważa, że obecne sposoby rozliczania efektywności ich współpracy z markami są właściwe, dobre dla obu stron i posiadają realną wartość.
 

Rozdzielając na wyniki badań z konkretnych platform:

73% blogerów opiniujących Reach a Blogger uważa, że sposoby rozliczania efektywności współpracy z influencami są właściwe; średnia dla pozostałych sieci ujętych w badaniu jest o 13 punktów procentowych niższa.

 

W większości jednak influencerzy przyznali, że oferowane przez marki stawki za współpracę są za niskie.

 


Analizując całość badania, influencerzy uważają, że oferowane stawki marek są za niske.
 

Zespół nowymarketing.pl przeprowadził również drugą ankietę na swojej stronie. Trzeba przyznać, że influencer marketing wypadł nieco gorzej w tym badaniu. Składały się na nie 3 krótkie pytania dotyczące badania wiarygodności influencerów. Trzeba jednak podkreślić, że w tej ankiecie wzięli udział czytelnicy nowymarketing.pl , gdzie większością są osoby z branży marketingowej. Taka grupa respondentów dobrze zna techniki marketingu i nie ulega ich wpływom w takim stopniu jak obserwatorzy influencerów.

 

Podsumowując, należy podkreślić że wg tego badania (ale również i innych) Reach a Blogger jest najpopularniejszą platformą na rynku. Potwierdzają to też liczby ofert. W tej chwili na naszej platformie jest już ponad 5 tysięcy blogów chętnych do współpracy reklamowej online. Blogerzy zrzeszeni u nas generują ponad 40 milionowy zasięg miesięcznie, a suma followersów na kanałach społecznościowych wynosi już ponad 8 milionów.

 

Więcej informacji na temat badania znajdziecie na stronie Nowego Marketingu.