Coraz częściej influencerzy podejmują współpracę z markami. Czy są z niej usatysfakcjonowani? Jak ją oceniają? 

 

Wraz z Nowy Marketing przeprowadziliśmy badanie satysfakcji influencerów ze współpracy z markami. Oprócz platformy Reach a Blogger, w badaniu brały udział również inne podmioty. Ankieta zawierała 12 pytań i wzięło w niej udział 248 influencerów. Odpowiedzi zbierane były w okresie od 21.06.17 do 6.08.17.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badania i tego, jak ReachaBlogger jest przez blogerów oceniany. Cieszy nas również fakt, że blogerzy ze wszystkich platform w większości są zadowoleni ze współpracy z Klientami. Potwierdzenie tych słów możemy znaleźć w wynikach niniejszego badania.

 

wykres zadowolenia z sieci reklamowej

Aż 73% zrzeszonych u nas blogerów jest zadowolonych z udziału w naszej platformie. To 12 punktów procentowych więcej niż średnia dla pozostałych platform i sieci ujętych w badaniu.
 

Aż 81% respondentów w całościowym badaniu ocenia współpracę z markami pozytywnie – w skali od 1 do 10 zaznaczyli co najmniej ocenę 5 lub wyżej.

49% zrzeszonych w Reach a Blogger twórców internetowych ocenia współpracę z markami w skali 1-10 na 9-10 punktów, gdzie średnia dla pozostałych w badaniu wynosi 20% – to bardzo znacząca przewaga i duży powód do satysfakcji dla nas i naszych klientów.

 


Ze wszystkich 248 influencerów, aż 198 ankietowanych uważa, że efektywność ich działań przeprowadzanych dla Klientów można w krótkim czasie przeliczyć na konkretne zyski dla firmy.
 

Większość ankietowanych odpowiedziało również, że ich działania w celu promocji produktów i usług mają realny wpływ na odbiorców. Uważają, że są w stanie skłonić swoich obserwatorów do zapoznania się z marką i zakupu ich produktów.

 

artykuł wykres 4

64% respondentów uważa, że obecne sposoby rozliczania efektywności ich współpracy z markami są właściwe, dobre dla obu stron i posiadają realną wartość.
 

Rozdzielając na wyniki badań z konkretnych platform:

73% blogerów opiniujących Reach a Blogger uważa, że sposoby rozliczania efektywności współpracy z influencami są właściwe; średnia dla pozostałych sieci ujętych w badaniu jest o 13 punktów procentowych niższa.

 

W większości jednak influencerzy przyznali, że oferowane przez marki stawki za współpracę są za niskie.

 

artykuł wykres 5

Analizując całość badania, influencerzy uważają, że oferowane stawki marek są za niske.
 

Zespół nowymarketing.pl przeprowadził również drugą ankietę na swojej stronie. Trzeba przyznać, że influencer marketing wypadł nieco gorzej w tym badaniu. Składały się na nie 3 krótkie pytania dotyczące badania wiarygodności influencerów. Trzeba jednak podkreślić, że w tej ankiecie wzięli udział czytelnicy nowymarketing.pl , gdzie większością są osoby z branży marketingowej. Taka grupa respondentów dobrze zna techniki marketingu i nie ulega ich wpływom w takim stopniu jak obserwatorzy influencerów.

 

Podsumowując, należy podkreślić że wg tego badania (ale również i innych) Reach a Blogger jest najpopularniejszą platformą na rynku. Potwierdzają to też liczby ofert. W tej chwili na naszej platformie jest już ponad 5 tysięcy blogów chętnych do współpracy reklamowej online. Blogerzy zrzeszeni u nas generują ponad 40 milionowy zasięg miesięcznie, a suma followersów na kanałach społecznościowych wynosi już ponad 8 milionów.

 

Więcej informacji na temat badania znajdziecie na stronie Nowego Marketingu.