Agencja powinna znać zasady współpracy z influencerami, interesować się ich twórczością, a przede wszystkim aktywnie wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie w tym obszarze. Kontynuujemy cykl publikacji na temat dobrych praktyk w influencer marketingu. Tę publikację polecamy w szczególności Agencjom.
 
Rekomendowane akcje z influencerami powinny odpowiadać pozostałym działaniom w kampanii klienta. Agencja nie powinna rekomendować twórców celowo ukrywających komercyjny charakter współpracy bądź odmawiających oznaczania treści reklamowych, o wątpliwej opinii, niespełniających zasad brand safety, czy też promujących zachowania, które mogą zagrażać życiu, zdrowiu bądź są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Celem agencji powinno być pogodzenie interesów trzech stron: marki, influencera i jego społeczności – oraz ich ochrona.
 
Publikowane treści zostały wypracowane przez Grupę Roboczą Influencer Marketing IAB Polska i pochodzą ze strony: influencermarketing.org.pl.

Czytaj więcej