Czasami zdarza się, że życzliwi użytkownicy naszej platformy piszą do nas o przypadkach propozycji omijania platformy Reach a Blogger. Tych przypadków nie było zbyt wiele. Ponieważ rozwijamy się, zwiększa się ilość realizowanych transakcji. Niestety ostatnio zwiększyła się również liczba propozycji omijania platformy. Może to również wynikać stąd, że Klienci i Twórcy, którzy są z nami dłuższy czas, mają większą sympatię i zaufanie do nas oraz większą skłonność do informowania nas o takich nieuczciwych propozycjach współpracy. Nasi użytkownicy doceniają korzyści z prowadzenia transakcji przez platformę mimo kosztu 15% prowizji. Jednak bezpośrednie wiadomości od użytkowników to nie jest jedyne źródło informacji o przypadkach omijania platformy.

Do tej pory grzecznie upominaliśmy, ale teraz zaostrzamy kurs i będziemy stosować konsekwencje przewidziane w naszym Regulaminie.

Jakie są konsekwencje omijania platformy? W ogóle trochę niezręcznie czujemy się poruszając ten temat i używając słowa “konsekwencje”. Chcemy jednak żeby to wybrzmiało konkretnie. Baza Reach a Blogger i rozwój platformy to efekt naszej ciężkiej, kilkuletniej pracy i reinwestowania właściwie wszystkich środków w projekt. Omijanie platformy jest niekorzystne zarówno dla Klientów, jak i Twórców. Dalej w tekście znajdziecie więcej na temat korzyści z nieomijania.

Wracając do konsekwencji, podstawową z nich jest usunięcie konta. Może to dotyczyć Influencera i Reklamodawcy (nie tylko w zakresie pojedynczego użytkownika, ale w ogóle całej marki/jednostki biznesowej). W przypadku gdy jest to kolejna współpraca pomiędzy Reklamodawcą i Influencerem po takiej, która już wcześniej przeszła przez platformę, to dodatkowo możemy nałożyć karę w wysokości 800 zł do solidarnej zapłaty przez Influencera i Reklamodawcę. Taki przypadek się jeszcze nie zdarzył. Nie wyłączyliśmy też jeszcze nikomu konta. Kończyło się na upomnieniach. Ale od teraz uprzedzamy, że będziemy bardziej konserwatywni.

 

Z Regulaminu Platformy Reach a Blogger:

 

Art. 9. Pkt. 7

Po dokonaniu rejestracji na Platformie przez Wydawcę albo Klienta zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek współpracy pomiędzy Wydawcą i Klientem Platformy poza Platformą, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora. Wskazany zakaz obejmuje i ma zastosowanie również do wszelkich osób i podmiotów w jakikolwiek sposób związanych/powiązanych z Wydawcą lub Klientem oraz osób będących członkami organów wewnętrznych Wydawcy lub Klienta. W przypadku naruszenia powyżej wskazanego zakazu Organizator może usunąć konta Wydawcy i/lub Klienta. Organizator jest uprawniony do dochodzenia zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę.

 

Art. 9. Pkt. 7

Po dokonaniu rejestracji na Platformie przez Wydawcę albo Klienta oraz po nawiązaniu współpracy pomiędzy Wydawcą lub Klientem czy to w formie barterowej czy na bazie wynagrodzenia zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek współpracy pomiędzy Wydawcą i Klientem poza Platformą, bez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody Organizatora. Wskazany zakaz obejmuje i ma zastosowanie również do wszelkich osób i podmiotów w jakikolwiek sposób związanych/powiązanych z Wydawcą lub Klientem oraz osób będących członkami organów wewnętrznych Wydawcy lub Klienta. W przypadku naruszenia powyżej wskazanego zakazu Wydawca i Klient zobowiązani są do zapłaty solidarnie na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 800,00 złotych, za każdy przypadek naruszenia, w terminie 7 dni na żądanie Organizatora. Organizator może żądać zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej w przypadku poniesienia straty przewyższającej wartość kary umownej. W ramach dodatkowej kary, Organizator może również usunąć konta Wydawcy i/lub Klienta.

 

Nie bez powodu ponad 650 klientów wpłaca środki na platformę, a ponad 1 500 influencerów je wypłaca. Nieprzypadkowo zostało zrealizowanych przez platformę już około 10 000 płatnych współprac.


 
Jakie są korzyści z nieomijania platformy dla Twórcy?

1. Ocena po wykonaniu transakcji.

Tylko transakcje przeprowadzone przez platformę mogą być ocenione. Oceny są publikowane w ofertach Blogerów w formie gwiazdek. Jak myślicie czy wysoka ocena wpływa na zaangażowanie Twórcy do innego projektu przez innego Reklamodawcę? Wpływa w podobnym stopniu jak na przykład oceny sprzedawców na portalu aukcyjnym.

 

2. Pewna i szybka zapłata.

Środki od klienta są przedpłacone i zdeponowane na naszym koncie. Jak tylko wykonasz zadanie, to one automatycznie trafiają na Twoje konto. Dlaczego nie ma wokół Reach a Blogger żadnych pytań czy skargo o opóźnione płatności? Dlatego, że nasz system jest oparty o przedpłaty Klientów. Dla Was oznacza to brak konieczności czekania na wynagrodzenie. Wiemy z grup branżowych, że klienci czasami potrafią zalegać z zobowiązaniami tygodniami lub miesiącami. U nas płatność na konto Twórcy trafia automatycznie po akceptacji jego pracy. Wypłata środków z konta to 1-2 dni robocze.

 

3. Ochrona przed nieuczciwym Klientem.

Czasami zdarza się, że wykonacie projekt ale Reklamodawca bez podania przyczyny nie akceptuje Waszej pracy. Lub po prostu rozminiecie się w projekcie i trzeba będzie rozstrzygnąć spór. U nas działa to systemowo. Możecie zgłosić transakcję do moderacji za pomocą odpowiedniego formularza, a członek naszego zespołu rozstrzyga spór. Dzięki temu, że widzimy Wasze ustalenia możemy szybko i skutecznie zadziałać i tak się też dzieje.

 

4. Prosta papierologia.

Nie musicie podpisywać skomplikowanych, różnych umów z Klientami żeby otrzymać środki. Nie musicie na nie czekać, czytać ich i zastanawiać się nad zapisami. Procedura wypłaty na Reach a Blogger jest prosta i realizowana bardzo sprawienie. Znacie nasze zasady, nie musicie się ich uczyć za każdym razem. Oszczędzacie swój czas i ew. czas konsultanta, który Wam pomaga w kwestiach umów.

Dodatkowo, wiecie, że otrzymacie na koniec roku od nas PIT na czas (dotyczy Twórców pracujących w oparciu o UoD). Nie musicie dopytywać się o PITy na koniec roku w wielu miejscach.

Jakie są korzyści z nieomijania platformy dla Reklamodawcy?
1. Oszczędność czasu i środków na rozliczeniu Influencera.

U nas wpłacacie środki i otrzymujecie fakturę. Rozliczenia z Blogerami bierzemy na swoje barki.

Współpracując z influencerem z ominięciem platformy, aby rozliczyć jego pracę, zwykle podpisujecie z nim umowę i do tego procesujecie rachunek lub fakturę. Im większa firma tym bardziej skomplikowany jest to proces. W korporacjach wymaga zaangażowania prawnika, księgowej, akceptacji przełożonych i pilnowania płatności. Dziś mniejsze firmy również bardzo cenią swój czas, bo nawet tam koszty pracy nie są niskie. Wiedzcie, że my mamy ten proces opanowany do perfekcji, bo to podstawowy proces w Reach a Blogger, to jedno. Po drugie najczęściej Influencerzy wypłacają skumulowane środki pochodzące z kilku współprac od różnych Klientów. Dzięki temu my robimy tych rozliczeń znacznie mniej niż wynikałoby z ilości współprac. Jest to sytuacja win-win.

 

2. Ochrona przed nieuczciwym Influencerem.

Możliwe, że realizując projekt rozminiecie się w swoich oczekiwaniach i stanowiskach z Influencerem. Widząc wszystkie ustalenia dotyczące współpracy realizowanej przez platformę łatwo nam sprawiedliwie rozstrzygnąć spór. W przypadku realizacji projektu z ominięciem platformy jest to niemożliwe.

 

Mamy nadzieję, że bilans korzyści i zagrożeń rozwieje wątpliwości u pojedynczych niedowiarków.
Powodzenia, udanych transakcji!