Archiwum dla Tagu:

współpraca z blogerami

head-pic

10 zasad owocnej współpracy z blogerami

O tym, że współpraca z blogerem się opłaca, wie chyba każdy, kto poważnie myśli o promowaniu swojej marki w sieci. Jeżeli jednak wydaje Ci się, że w kontaktach z wpływowym influencerem możesz sobie pozwolić na wiele, to uważaj. Ten tekst uchroni nie tylko Ciebie i Twoją markę przed poważną...

Czytaj więcej
dlugi-tekst-800x482

Czy długość ma znaczenie?
O wpisach na blogu słów kilka

Jak długi powinien być skuteczny i angażujący wpis na blogu? W powszechnym przekonaniu użytkownicy tylko skanują wzrokiem treści publikowane w internecie i nie wchodzą w dłuższą interakcję z czytanym tekstem. Czy na pewno tak jest? Czy zbyt długi wpis na blogu z całą pewnością zmniejsza zaangażowanie odbiorców? A może...

Czytaj więcej
business_09

Jakie oferty współpracy blogerzy odrzucają najczęściej?

Udział blogerów i youtu­be­rów w pro­mo­cji i budo­wa­niu świa­do­mo­ści marki wśród nabyw­ców jest coraz szer­szy i częst­szy. Docie­rają oni pre­cy­zyj­nie do targetu marki i ofe­rują znacz­nie wię­cej niż zasięg. Pozwa­lają na dwu­stronną komu­ni­ka­cje mię­dzy użyt­kow­ni­kami a marką. Dla wielu marek taka współ­praca jest jed­nak dość trudna. Dla­czego? Ponie­waż popeł­niają pod­sta­wowe błędy, przez które blo­gerzy odrzu­cają...

Czytaj więcej
0_colectiv 3

3 ciekawe oferty stycznia dla blogerów

Nowy rok przyniósł sporo nowych ofert w Reach Bloggerze. Poszukiwani są blogerzy z kategorii design, sztuka, dom i ogród, technologie IT, parenting, lifestyle, biznes, gospodarka, podróże. Przed wami subiektywny wybór trzech interesujących ofert stycznia. 1. Duże AGD dla blogerów design i wnętrze Testy, oceny, opinie na temat sprzętu AGD...

Czytaj więcej
0_working

5 błędów eksperckich blogerów

Niektórych czytamy, bo są zabawni. Innych, bo piszą o rzeczach dla nas ważnych i wywołują emocje. Jeszcze innych dlatego, że są w swojej dziedzinie ekspertami. Nawet jednak eksperci popełniają błędy. Również, kiedy blogują. Jak potrafią strzelić sobie w stopę „eksperci” na własnych blogach? 1. Przekonanie blogera o własnej nieomylności...

Czytaj więcej
3 powody wspołpracy

3 powody współpracy z niszowymi blogami

Czy efek­tywna współ­praca z blo­ge­rem ozna­cza nawią­za­nie współ­pracy jedy­nie z tymi naj­bar­dziej popu­lar­nymi? Czy fak­tycz­nie naj­waż­niej­szym kry­te­rium współ­pracy z blo­ge­rem jest zasięg jaki może osią­gnąć jego post? Czy na rynku liczą się tylko blo­ge­rzy modowi, kosme­tyczni i tech­no­lo­giczni? Kiedy i dla­czego warto współ­pra­co­wać rów­nież z niszo­wymi blo­gami? Na samym Word­pres­sie – najpopu­larniejszym sys­te­mie blo­go­wym –...

Czytaj więcej
5 powodow

5 powodów dla których warto współpracować z blogerami

Chcesz efek­tyw­nie zare­kla­mo­wać swój pro­dukt, ale nie wiesz jak? Z pomocą przy­cho­dzi blog mar­ke­ting! Dla­czego warto współ­pra­co­wać z blo­ge­rami: 1. Blo­ger – twórca opi­nii 2. Reklama na Twoją kie­szeń 3. Uni­kalna treść 4. Pre­cy­zyj­nie okre­ślona grupa doce­lowa 5. Reklama nie­ogra­ni­czona w cza­sie Jeśli zasta­na­wiasz się nad współ­pracą z blo­ge­rami – napisz do nas...

Czytaj więcej
kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

Case study kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

W październiku mieliśmy możliwość realizowania kampanii dla największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych, Diagnostyka. Czas pochwalić się rezultatami akcji   O kampanii: Czas trwania kampanii: 1.10 – 31.11.2014 Hasło kampanii:  Jestem kobietą i dbam o partnera – drugi etap akcji profilaktycznej prowadzonych przez sieć Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA Szczegóły: w...

Czytaj więcej
Nowy cennik

Nowy cennik

Na panelu w ostatnim czasie zaszły niemałe zmiany. Większość, sądząc po Waszych komentarzach, to strzał w dziesiątkę. Przyszła pora na wprowadzenie nowego cennika. Nie bójcie się nie są to zmiany diametralne.  Od dnia 2.01 obowiązuje ten oto nowy cennik. Dodanie zlecenia: zł. Prowizja od transakcji z podaną ceną: 10%. Prowizja od transakcji barterowej: 5

Czytaj więcej