Archiwum dla Kategorii:

Klient

ID:138419144

10 zasad owocnej współpracy blogera z klientem

O współpracy marki z blogerem napisano już całkiem sporo. Istota współpracy zakłada obecność także drugiej strony w całym przedsięwzięciu. Z nią powinniśmy się liczyć szczególnie wtedy, gdy nie jesteśmy sławnymi influencerami, a poważnie myślimy o zarabianiu na blogu. Jak przyciągnąć zleceniodawców i jak uniknąć poważnych wpadek? O tym opowiadamy...

Czytaj więcej
head-pic

10 zasad owocnej współpracy z blogerami

O tym, że współpraca z blogerem się opłaca, wie chyba każdy, kto poważnie myśli o promowaniu swojej marki w sieci. Jeżeli jednak wydaje Ci się, że w kontaktach z wpływowym influencerem możesz sobie pozwolić na wiele, to uważaj. Ten tekst uchroni nie tylko Ciebie i Twoją markę przed poważną...

Czytaj więcej
business_09

Jakie oferty współpracy blogerzy odrzucają najczęściej?

Udział blogerów i youtu­be­rów w pro­mo­cji i budo­wa­niu świa­do­mo­ści marki wśród nabyw­ców jest coraz szer­szy i częst­szy. Docie­rają oni pre­cy­zyj­nie do targetu marki i ofe­rują znacz­nie wię­cej niż zasięg. Pozwa­lają na dwu­stronną komu­ni­ka­cje mię­dzy użyt­kow­ni­kami a marką. Dla wielu marek taka współ­praca jest jed­nak dość trudna. Dla­czego? Ponie­waż popeł­niają pod­sta­wowe błędy, przez które blo­gerzy odrzu­cają...

Czytaj więcej
5 powodow

5 powodów dla których warto współpracować z blogerami

Chcesz efek­tyw­nie zare­kla­mo­wać swój pro­dukt, ale nie wiesz jak? Z pomocą przy­cho­dzi blog mar­ke­ting! Dla­czego warto współ­pra­co­wać z blo­ge­rami: 1. Blo­ger – twórca opi­nii 2. Reklama na Twoją kie­szeń 3. Uni­kalna treść 4. Pre­cy­zyj­nie okre­ślona grupa doce­lowa 5. Reklama nie­ogra­ni­czona w cza­sie Jeśli zasta­na­wiasz się nad współ­pracą z blo­ge­rami – napisz do nas...

Czytaj więcej
Basic RGB

4 narzędzia content marketingu

Content marketing, ogólnie mówiąc, polega na budowaniu trwałych relacji z potencjalnymi klientami. Od tradycyjnej formy reklamy, odróżnia go czas oczekiwania na efekty. Jeśli zależy Ci na szybkiej sprzedaży to content marketing zdecydowanie nie jest dla Ciebie, ale jeśli chcesz docierać do wielu klientów i współtworzyć z nimi markę, prowadząc...

Czytaj więcej
kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

Case study kampania blog marketingowa dla Laboratorium Diagnostyka

W październiku mieliśmy możliwość realizowania kampanii dla największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych, Diagnostyka. Czas pochwalić się rezultatami akcji   O kampanii: Czas trwania kampanii: 1.10 – 31.11.2014 Hasło kampanii:  Jestem kobietą i dbam o partnera – drugi etap akcji profilaktycznej prowadzonych przez sieć Laboratoriów Medycznych DIAGNOSTYKA Szczegóły: w...

Czytaj więcej
Nowy cennik

Nowy cennik

Na panelu w ostatnim czasie zaszły niemałe zmiany. Większość, sądząc po Waszych komentarzach, to strzał w dziesiątkę. Przyszła pora na wprowadzenie nowego cennika. Nie bójcie się nie są to zmiany diametralne.  Od dnia 2.01 obowiązuje ten oto nowy cennik. Dodanie zlecenia: zł. Prowizja od transakcji z podaną ceną: 10%. Prowizja od transakcji barterowej: 5

Czytaj więcej